IK WIL DIRECT REAGEREN INLOGGEN

ZZP Elektrotechnisch monteur Referentie:  11098
 RICHTING: Elektrotechniek | SECTOR: Transport, Logistiek en Overslag
 NIVEAU: MBO
 2 ploegendienst
 Zuid-Holland
 03/02/2020 - 31/12/2020


OMSCHRIJVING
Voor één van onze opdrachtgevers in het Rotterdamse havengebied zijn we op zoek naar een hands-on elektrotechnisch monteur. Deze opdrachtgever houdt zich bezig met op- en overslag van containers. Als elektrotechnisch monteur verricht je zelfstandig onderhoudswerkzaamheden op elektrisch gebied, aan alle voor opdrachtgever belangrijke equipement, installaties en systemen zodat men te allen tijde kan beschikken over voldoende middelen (equipement) teneinde de continuïteit van het operationele proces te waarborgen.

Wat ga je doen?
- Voert alle onderhoudswerkzaamheden (bijv. Preventief, correctief, inspecties) uit conform geldende werkinstructies, procedures en wettelijke voorschriften;
- Is flexibel inzetbaar op alle voorkomende werkzaamheden zowel werktuigbouw als elektrisch voor zover dit binnen de kader van de wettelijke eisen, ervaring en opleiding mogelijk is;
- Voert alle hand- en spandiensten uit waarvoor geen opleiding is genoten of ervaring is opgedaan;
- Houdt bij de uitvoering van zijn werk rekening met de gestelde milieu- en veiligheidsprocedures. Zorgt voor een veilige werkplek voor hemzelf, collega’s en derden. Is alert op milieu aspecten en brengt geen schade toe aan het milieu;
- Stelt in overleg met de meewerkend voorman op basis van de dag- en weekplanningen prioriteiten in het werk;
- Treedt coördinerend op; registreert de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden juist en volledig in het informatiesysteem;
- Begeleidt contractors, inhuur en stagiaires bij het verrichten van werkzaamheden;
- Raadpleegt voor de uitvoering van zijn werkzaamheden tekeningen, instructieboeken en schema’s;
- Stelt modificaties voor en voert vastgestelde modificaties uit;
- Betrekt onderdelen uit het magazijn en registreert deze.

Wat breng je mee?
- MTS werktuigbouw of elektrotechniek (of gelijkwaardig)
- Moet alle werkzaamheden uit kunnen voeren die in zijn opleiding gegeven zijn;
- Opleiding basisveiligheid;
- Inzicht in de TOD-organisatie en de onderlinge samenhang van de TOD-werkzaamheden;
- Kent de voorkomende werk- en veiligheidsprocedures, instructies en registratiesystemen;
- Kent het onderhoudsbeleid en de toegepaste onderhoudsconcepten;
- Kent de bediening van de in onderhoud zijnde voertuigen, kranen, installaties en onderhoudsuitrustingen, gereedschappen en hulpmiddelen;
- Kan werktekeningen lezen en interpreteren;
- Kan elektrisch meten:

Wat wordt er verder van je verwacht?
Je bent zelfsturend en kan eigen werkzaamheden op een planmatige wijze uitvoeren binnen de juiste termijn en met het gewenste resultaat. Daarnaast hou je de werkplek en gereedschappen schoon en opgeruimd. Kan taken en werkzaamheden uitvoeren zonder directe steun of begeleiding van anderen;

Start van de opdracht: In overleg (liefst zo snel mogelijk)

Er wordt gewerkt in 2-ploegendienst

Ben jij dé geschikte ondernemer die deze opdracht met beide handen wil aanpakken, of heb je vragen over de opdracht? Neem contact op met Jeroen Blonk via 088-5983300 of 0657302459

IK WIL DIRECT REAGEREN