IK WIL DIRECT REAGEREN INLOGGEN

Project Engineer RICHTING: Mechatronica | SECTOR: Elektrische apparaten
 NIVEAU: HBO
 Noord-Brabant


OMSCHRIJVING
Doelstelling van de functie:
Het vertalen van klantwensen naar technische ontwerpen binnen kaders (veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid) en projectverantwoordelijk (geld, risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit). Leidt risicovolle projecten en stuurt het tijdelijke projectteam aan. Vervult mentorrol bij projecten, implementaties en procesvraagstukken.

Ontwerp- en Projectvoor- bereiding:
• Vertaalt en klantwensen naar ontwerp met betrekking tot aanleg, wijziging of de herinrichting
 van de netwerken en aansluitingen.
• Verantwoordelijk voor schouwingen en technische opnames
• Maakt een capaciteitstoets en beoordeelt netanalyse
• Ontwerpt aanpassingen in het E/G net op basis van concrete capaciteitsaanvragen.
• Stelt kostenramingen op en werkt alternatieven uit.
• Maakt en globaal netontwerp en zorgt voor een detail netontwerp en het tijdig reserveren van
 materialen en diensten en de mutatie in systemen.
• Zorgt voor de benodigde vergunningen, zakelijke rechten en aankoop gronden.
• Aanvragen projectbudget.

Klantcontact:
• Overlegt en houdt klant-intakes met interne en externe klanten over hun klantbehoeften
• Stelt tijdige offertes op met de juiste tarieven.
• Adviseert over technische oplossingen en financiële gevolgen (eenmalige en periodieke
 kosten).

Projectleiding en/of uitvoering:
• Projectleiding/ Mentorrol
• Leidt risicovolle projecten (langdurig, complexe organisatie klant, meerdere stakeholders,
 complexe regelingen, capaciteitsknelpunten, openbare veiligheid, media-aandacht, technisch
 ingewikkeld) en stuurt het tijdelijke team hierin aan.
• Heeft intensief contact met aannemers, opdrachtgevers en nutspartijen over voortgang en
 afstemming van werkzaamheden.
• Is verantwoordelijk voor het projectresultaat van het tijdelijke projectteam.
• Is een eerste aanspreekpunt voor collega’s bij technische, proces- en project
 organisatorische vraagstukken en is daartoe actief in werkgroepen.
• Signaleert en initieert kwaliteitsverbeteringen.

Project Voortgang/ Oplevering:
• Zorgt voor projectoverdracht naar de uitvoerder en blijft projectverantwoordelijk.
• Zorgt voor verwerking mutaties na uitvoering.
• Zorgt voor eindoplevering.
• Bewaakt en stuurt op techniek, financiën, kwaliteit en voortgang.
• Zorgt voor overleg met partijen over de planning.

Opleiding:
• HBO- Techniek
• Kennis van ontwerpen, calculatiemethoden, ontwerprichtlijnen, tarieven en regelgeving
 en netcomponenten.
• Kennis E en G-plus diepgaande specialistische kennis op E (MS) en/of G (HD).
• Kennis van de organisatie, procedures, voorschriften en systemen.
• In het bezit van de relevante veiligheidsaanwijzingen.

Competenties:
• Klantgerichtheid
• Kwaliteitsgerichtheid
• Overtuigingskracht
• Gedrevenheid
• Plannen en organiseren
• Resultaatgerichtheid
• Samenwerken

Interesse in deze opdracht? Bel naar 088-5983300 en vraag naar Drik Brands. Je kunt ook reageren via de blauwe knop op deze pagina of een mail sturen naar drik.brands@mekano-group.nlIK WIL DIRECT REAGEREN