IK WIL DIRECT REAGEREN INLOGGEN

Werkvoorbereider RICHTING: Mechatronica | SECTOR: Elektrische apparaten
 NIVEAU: MBO
 Noord-Brabant


OMSCHRIJVING
Functienaam Medewerker Engineering
Bedrijfsonderdeel INFRA
Afdeling Productie / Engineering & Aanleg


Plaats in de organisatie:
Ontvangt hiërarchisch leiding van de Teammanager.

Doelstelling functie:
Ondersteunt de (Senior) Engineer op de gebieden van detailontwerp, projectdata en project gerelateerde werkzaamheden.

Resultaatgebieden:
1. Ontwerp
• Ondersteunt de Engineer bij netontwerpen, kostenramingen en detailengineering (ramen en reserveren materiaal/diensten).
• Maakt digitale projecttekeningen (uitvoerings- en vergunningstekeningen) tijdens het ontwerpproces en registreert gegevens van geplande bedrijfsmiddelen.

2. Data verwerking
• Beheert tekeningen en de geautomatiseerde technische gegevensbestanden.
• Toetst de kwaliteit en verwerkt de door derden aangeleverde revisiegegevens.
• Verwerkt voor de uitgevoerde projecten voor een juiste, tijdige en complete verwerking van technische data en tekeningen in de systemen, conform de daarvoor geldende standaarden en regelgeving.

3. Projectgerelateerde werkzaamheden
• Maakt projectmappen en begeleidt de overdracht van projecten.
• Houdt (project-) bestanden actueel.
• Start aanvraag benodigde vergunningen, zakelijke rechten en aankoop gronden.
• Signaleert verbetermogelijkheden en doet verbetervoorstellen hiertoe.

4.  Functie-eisen
• MBO-opleiding niveau 4 Techniek.
• Kennis van E en G.
• Kennis van relevante voorschriften en procedures
• Ervaring met de bedrijfsmiddelenregistratiesystemen en het GIS-systeem
• Ervaring m.b.t. distributienetten, technieken e.d., alsmede ervaring met geautomatiseerde concernsystemen
• Kennis van de organisatie, procedures, voorschriften en systemen.

5. Competenties
• Plannen en organiseren
• Kwaliteitsgerichtheid
• Resultaatgerichtheid
• Mondelinge en schriftelijke communicatie
• Samenwerken
• Gedrevenheid
• Interne contacten: Afdeling Realisatie, Afdeling Logistiek
• Externe contacten: Overheden, Aannemers, andere nutspartijen

Interesse in deze opdracht? Bel naar 088-5983300 en vraag naar Drik Brands. Je kunt ook reageren via de blauwe knop op deze pagina of een mail sturen naar drik.brands@mekano-group.nlIK WIL DIRECT REAGEREN