IK WIL DIRECT REAGEREN INLOGGEN

Werkvoorbereider Referentie:  70057
 RICHTING: Werktuigbouwkunde | SECTOR: Food industrie
 NIVEAU: MBO
 Dagdienst
 Zuid-Holland


OMSCHRIJVING
Voor één van onze opdrachtgevers in regio Zuid-Holland zijn we op zoek naar een Werkvoorbereider Wtb met een MBO werktuigbouwkundige achtergrond en kennis van zowel machinebouw als procestechniek.

De afdeling maintenance is belast met het werktuigbouwkundige en het elektrisch/elektronisch/ besturingstechnisch onderhoud en modificatie van de fabrieksinstallaties en utiliteiten. De werkzaamheden omvatten, in grote lijnen, correctief en preventief onderhoud. Maintenance kent een grote dagdienstbezetting en een  ploegendienstbezetting. De afdeling is opgesplitst in een mechanisch (WTB) en E&I-deel, beide aangestuurd door een eigen supervisor en coördinator. Technische problemen hebben betrekking op het disfunctioneren van de meest uiteenlopende machines en onderdelen.

De werkvoorbereider WTB fungeert als eerste aanspreekpunt voor productie met betrekking tot niet-urgente storingen aan installaties en regulier onderhoud. Op basis van werkorders ten behoeve van het verhelpen van niet-urgente storingen en de door hem opgestelde onderhoudsplanning, faciliteert de functiehouder de daadwerkelijke uitvoering van het onderhoud en legt hij e.e.a. vast in de onder¬houdsadministratie

Wat is het doel?
Plannen en voorbereiden van de werkzaamheden van de technische dienst voornamelijk op WTB-gebied

Wat ga je doen?
Geplande werkzaamheden
- vaststellen van de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden (preventief en regulier onderhoud)
- vaststellen van de werkvolgorde en doorlooptijd, alsmede inbreng van verschillende ondersteunende disciplines
- uitwerken van de basisplanning (weekplanning) voor uit te voeren onderhoud
- afstemmen van uitgewerkte tijdsplanning, bijstellen van planning ter voorkoming van knelpunten/problemen m.b.t.  productieplanning, bezetting e.d., e.e.a. op aangeven van leidinggevende

Voorbereide werkzaamheden
- uitwerken van de werkzaamheden in werkschema’s,  materiaalbehoefte en inbreng van specialistische derden
- verzamelen en ordenen van tekeningen e.d., voorbereiden en aanvragen van de werkvergunningen
- aanvragen van offertes voor materialen en diensten van derden
- opstellen van inkoopaanvragen vanuit de werkorder
- uitwerken van voorstellen m.b.t. alternatieve oplossingen inzake de uitvoering

Bewaakte voortgang werk in uitvoering
- bewaken van de voortgang van de werkzaamheden
- signaleren van afwijkingen van de planning c.q. openstaande werkzaamheden (‘backlock’)
- doorvoeren van ‘last-minute’ wijzigingen in de uitvoering in overleg
- toezien op de naleving van onderhoudscontracten door derden, doen van voorstellen voor aanpassingen
- bijhouden van de standaardonderdelen, signaleren en melden (dreigende) tekorten aan magazijnmeester

Bijgewerkte bestanden / systemen/administraties
- beheren van de technische documentatie, servicecontracten e.d.
- bijhouden van gegevens over uitvoering preventief onderhoud (technische bevindingen, urenbesteding,
materiaalverbruik e.d.)
- opstellen van overzichten m.b.t. uitgevoerd onderhoud, feitelijke urenbesteding, kosten e.d.
- uitzoeken van informatie en geven van een toelichting aan leidinggevende m.b.t. afwijkingen t.o.v. planning, budget

Verantwoord (eigen) functioneren
- naleven van wettelijke- en bedrijfsverplichtingen en procedures op het gebied van Arbo, veiligheid en milieu

Waar dien je rekening mee te houden
- Hinder van de heersende omstandigheden in productieruimtes (temperatuur, stof, lawaai, dampen)
- Kans op letsel tijdens verblijf in productieafdelingen

Wat breng je mee?
- enige jaren relevante werkervaring in een productieomgeving, bij voorkeur in de voedingsindustrie
- kennis van audits, HACCP, kleine blusmiddelen, bedrijfsnoodplan, HON, GMP+
- kennis van technische installaties en processen
- kennis van office softwarepakketten en EAM systemen (bij voorkeur Maximo)
- kennis van interne procedures, werkvergunningen (materiaal, veiligheid etc.) en wet- en regelgeving (kwaliteit en veiligheid)

Start: In overleg

Interesse in deze uitdagende opdracht? Bel 088-5983300 of 06-5793 5867 en vraag naar Peter Haasakker.
Mailen kan ook: peter.haasakker@mekano-group.nl

IK WIL DIRECT REAGEREN