Nieuwsbrief november 2017 – Wet DBA definitief van de baan?

Nieuwsbrief november 2017 – Wet DBA definitief van de baan?

Om kort te zijn: Nee. De wet bestaat voorlopig nog. Maar wat is er dan veranderd?

 
Onder Wiebes gold een modelovereenkomst als instrument om te bepalen of iemand zelfstandige was, of in loondienst zou zijn. De modelovereenkomsten konden worden voorgelegd bij de Belastingdienst, die daar dan wel of geen goedkeuring over kon geven. Daarmee waren de risico’s voor betrokken partijen afgedekt. Maar hierover ontstond veel discussie en onduidelijkheid. Het nieuwe kabinet gaat nu de criteria anders bepalen. Hoe precies, daar is nog even discussie over, klik op de button hieronder om dit te volgen. Er is ook een webinar over geweest, ook die je hieronder terugkijken. Waar het in het kort op neerkomt: Er komt een webmodule waarmee je als opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring invult. Zo kunnen opdrachtgevers controleren of een opdracht inderdaad zonder problemen door een zelfstandige uitgevoerd kan worden. Daarmee heb je zekerheid vooraf. Dat is niet in alle gevallen nodig, er zijn harde criteria die direct duidelijkheid geven hierover.

 
Discussie kabinet volgen  Webinar

 

Welke criteria zouden dan gehanteerd gaan worden?

Criteria waarop beoordeeld worden zijn onder meer: Factureert een ZZP’er onder € 18,- per uur èn verricht de ZZP’er normale bedrijfsactiviteiten? Dan is er per definitie sprake van loondienst. Ook als er onder de €18,- per uur wordt gefactureerd en er 3 maanden of langer over een opdracht gedaan wordt. Voor tarieven boven de € 75,- per uur voor opdrachten die langer dan een jaar duren èn vallen onder reguliere bedrijfsactiviteiten, moet ook een opdrachtgeversverklaring worden ingevuld om zekerheid vooraf over je status te kunnen krijgen. Zelfstandigen die boven de 75 euro per uur werken en korter dan een jaar worden ingehuurd, of ZZP’ers die meer dan 75,- per uur factureren en niet-reguliere werkzaamheden doen, hoeft geen opdrachtgeversverklaring te worden ingevuld: die zijn automatisch gevrijwaard van loonheffingen en werknemersverzekeringen. Voor alle andere gevallen moet de webmodule dus uitkomst geven. Maar nogmaals: dit zijn slechts ideeën die nu geopperd worden. Daar gaat nog wel wat discussie op volgen voordat het definitief wordt vastgesteld.

Wat betekent dat nu voor een ZZP’er of opdrachtgever?

In feite blijft de situatie zoals die nu is, voorlopig ongewijzigd. Dus: Tenzij je door de Belastingdienst als ‘kwaadwillend’ beschouwd wordt, zal er niet actief worden gehandhaafd.

…En de ZZP’ers die werken via Mekano?

Binnen Mekano hebben we goedgekeurde Modelovereenkomsten vanaf oktober 2017 in gebruik genomen. De daaruit voortvloeiende nieuwe samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst van opdracht die we verstrekken, blijven we gebruiken omdat we daarmee volgens de criteria van de Belastingdienst in elk geval alle risico’s zoveel mogelijk afdekken. Vanaf januari 2018 ontvangen alle werkzame ZZP’ers daarom een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Heb je nog vragen, dan kun je die stellen aan Wilco Kras via Linkedin of via 088-5983300. Mailen kan ook: wetdba@mekano-group.nl.

Vragen? Bel naar 088-5983300 en vraag naar Wilco Kras, of mail naar wetdba@mekano-group.nl

 

Jeroen van der Velden: Passie voor techniek

Sinds 2001 bestaat Mekano. Dat was het jaar waarin Jeroen van der Velden startte als ZZP’er in de techniek. Al snel bleek de behoefte van zijn opdrachtgevers aan méér technische ZZP’ers zo groot, dat hij meer en meer in het bemiddelen van technische ZZP’ers is gerold.

Zijn passie om goede technische mensen aan nieuwe opdrachten te helpen zorgde voor een groot succes en vanaf 2006 heeft Jeroen aan zijn schoonbroer Lars gevraagd om Mekano te komen versterken. Inmiddels is het voor Jeroen tijd om zijn andere passie achterna te gaan: de inkoop en verkoop van klassieke auto’s en het restaureren van klassieke Porsches. Jeroen blijft wel mede eigenaar van Mekano, maar laat de dagelijkse leiding van Mekano over aan een nieuwe garde, onder de bezielende aansturing van Lars. Jeroen en Lars zijn nog steeds de (enige) aandeelhouders van Mekano Group. Via deze weg wil Jeroen alle medewerkers, ZZP’ers en opdrachtgevers bedanken voor de samenwerking, ervaringen en kansen die ze geboden hebben om van Mekano een succes te maken!

 

Op bezoek bij Wesley van der Pasch: Maak kennis met PRS

Wesley van de Pas is eigenaar van PRS BV. PRS ontwikkelt en produceert allerlei soorten elektronische aansturingen en besturingen (printplaten, PLC’s, PCB’s) voor de industriële markt.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van SMD/SMT en Through Hole technieken. PRS levert doorgaans tientallen tot enkele honderden exemplaren, maar grotere series zijn ook mogelijk. Naast ontwikkeling en productie levert PRS ook een scala aan kant en klare onderdelen, zoals diverse elektrische en elektronische componenten. Soms vult Wesley ondanks alle drukte voor Mekano nog een opdracht in en aangezien zijn bedrijf in Boxtel zit, komt hij gelukkig ook nog wel eens op de koffie bij ons.

 
Lees meer

 

Openstaande opdrachten?

Jazeker, die blijven binnenkomen. Sta je nog niet ingeschreven, maar ben je als ZZP’er werkzaam binnen de industrie? Bijvoorbeeld als storingsmonteur met E achtergrond, of als onderhoudsmonteur? Schrijf je in via www.mekano-group.nl/inschrijven en we nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

 
Inschrijven