Nieuwsbrief maart 2018

Improve the assets

Lowie van Sprang, Director Bosch Transmission Technology

Lowie van Sprang is een man met een heldere visie. Iemand die duidelijk de stip aan de horizon ziet. Bevlogen vertelt hij over BTT, marktleider op het gebied van ontwikkeling en massafabricage van duwbanden voor de continu variabele transmissie. Hij laat zijn licht schijnen over de ontwikkeling in de techniek en over de aanwas van nieuwe technici. Over de rol van een flexibele schil zegt hij: “Ik wil techneuten die zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen.”

 
Lees het volledige interview

 

“Mensen gezond naar hun werk laten gaan, dát is mijn doel”

Rieky Willems-Aben, Aben Arbo & Veiligheid

“Mensen komen gezond naar hun werk en mijn doel is ook om ze weer gezond naar huis te laten gaan.” Aan het woord is Rieky Willems-Aben, een ervaren veiligheidskundige die vanuit de techniek in dit vakgebied is gestart. Via Mekano werkt ze als zelfstandige bij een opdrachtgever.

Rieky is een door de wol geverfde dame die weet wat haar toegevoegde waarde is bij diverse organisaties. Met haar bedrijf Aben Arbo & Veiligheid adviseert en begeleidt ze bedrijven en projecten waarbij de nadruk gelegd wordt op integrale bedrijfsprocessen, veiligheidskundige ondersteuning en de praktische uitvoering ervan.

 
Lees het volledige interview

 

Nog even en dan is het weer zomer!

Regel nu uw zomeronderhoud en/of tijdelijke technici via Mekano zodat u op volle snelheid kunt genieten van de zomer! En natuurlijk horen wij ook graag van onze zzp’ers wanneer jullie vakantie gaan houden, zodat we daar rekening mee kunnen houden in de planningen. Mocht je overigens niet met vakantie gaan en extra ruimte hebben in je agenda om een leuke opdracht aan te nemen… let us know! planning@mekano-group.nl of bel met planning via 088 59 33 00

 
 

De handhaving van Wet DBA is uitgesteld tot 1 jan 2020

Althans voor de niet-kwaadwillenden. De wetgeving zelf blijft echter van kracht. Door gebruik te maken van de – i.s.m. de brancheorganisatie Bovib – opgestelde modelovereenkomst van Mekano blijven we compliant aan de bestaande wetgeving. Dit biedt zekerheid vooraf voor zzp’ers, Mekano en opdrachtgevers. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen!

 
Meer informatie

 

ZZP en Arbo-verplichtingen

Veel zzp’ers hebben gekozen om te werken zonder een werkgever omdat ze graag vrijheid willen in het bepalen, wanneer, hoe en voor wie ze aan het werk gaan. Toch zijn er ook voor zelfstandig ondernemers wel degelijk verplichtingen. Ook voor zzp’ers gelden Arbo-regels die hun eigen veiligheid en die van derden moeten waarborgen.

Inspectie SZW
Sinds 2007 is een ieder die in Nederland werkt gehouden aan dezelfde regels voor alle werkzaamheden met levensbedreigende risico’s, ongeacht de gezagsverhouding. Of in het geval van zzp’ers het niet aanwezig zijn van een gezagsverhouding. Dit betekent dat de Inspectie SZW ook zzp’ers kan aanspreken op overtreding van die regels en boetes kan opleggen. Om te weten waar een zzp’er allemaal rekening mee moet houden om veilig te werken kan de arbocatalogus van een branche of sector worden geraadpleegd. De Inspectie SZW zal de arbocatalogus als referentiekader gebruiken bij de handhaving.

Zzp’ers en Arbo
Specifiek voor zzp’ers zijn er per 1 juli 2012 aanpassingen geweest in de Arboverplichtingen. De aanpassingen gaan vooral over regels aangaande tillen, lawaai, trillingen. Terwijl de oudere Arboverplichtingen vooral gaan over regels voor ernstige risico’s en gevaar voor derden. De bedoeling van de Arboverplichtingen voor zzp’ers is dat zelfstandigen dezelfde bescherming krijgen als werknemers in loondienst op het moment dat zij op dezelfde arbeidsplaats aan het werk zijn. Voor zzp’ers die alleen werken, blijven de regels onveranderd.

Algemene voorschriften
Algemene voorschriften waar de zelfstandige aan moet voldoen, zijn:
• het voorkomen van gevaar voor derden (artikel 10 Arbowet);
• het zorgen voor de eigen veiligheid en die van andere betrokken personen door zich veilig en verantwoord te gedragen (artikel 11 Arbowet);
• het vermijden van levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid. Het niet naleven van deze bepaling is een misdrijf (artikel 32 Arbowet);
• alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om een ernstig arbeidsrisico te beperken of te vermijden;
• alle bepalingen uit het Arbobesluit die te maken hebben met het treffen van maatregelen om andere arbeidsrisico’s te beperken of te vermijden, dit geldt niet als een zelfstandige alleen werkt.

Zzp’ers zijn niet verplicht om zorg te dragen voor systeemverplichtingen, zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), waardoor de administratieve voor zzp’ers laag blijven.

Bron: Stichting ZZP Nederland