Cursus Elektrisch Schakelen

Cursus Elektrisch Schakelen

Tijdens de cursus Elektrisch schakelen vergroot je jouw vakkennis over industriële elektrotechniek.

Je gaat onder meer aan de slag met het repareren, vervangen en in gebruik nemen van elektrische componenten. Je leert storingen opsporen en verhelpen en planmatig onderhoud en inspecties uitvoeren. Daarbij staat het lezen van elektrische schema’s centraal. De onderwerpen die tijdens deze cursus uitvoerig aan bod komen zijn: elektrotechnische begrippen, meetapparatuur en meettechniek, industriële relais, draaistroommotoren, draaistroommotorschakelingen en bijbehorende beveiligingscomponenten, softstarters, frequentieregelaars en signalering en bediening.

Voor wie?

Deze cursus is zeer geschikt voor storingsmonteurs of onderhoudsmonteurs zonder kennis van industriële elektrotechniek en die zich hierin willen bekwamen. Je kunt na het volgen van deze cursus zelfstandig storingen zoeken en onderdelen vervangen.

Doelstelling

Na het afronden van de cursus Elektrisch schakelen beschik je over voldoende vakkennis ten aanzien van de werking van installaties en apparatuur. Na het afronden van deze cursus kun je storingen zoeken en verhelpen, planmatig onderhoud uitvoeren en inspecties doen. Verder ben je in staat componenten te vervangen, te repareren en in gebruik te nemen. Dit betekent dat je na afloop over de volgende vaardigheden beschikt:

 • Vervangen, repareren en in gebruik nemen van componenten
 • Monteren, demonteren apparatuur en componenten
 • Afstellen van apparatuur en componenten
 • Testen werking installatie
 • Overdragen en rapporteren aan de klant

Storingen zoeken en oplossen

 • Gestructureerde aanpak bij diagnose stellen
 • Controleren van instellingen op afwijkingen
 • Interpreteren van meetgegevens
 • Toepassen schema´s en tekeningen
 • Storingsrapportage invullen

Planmatig onderhoud en inspectie uitvoeren

 • Onderhoudsschema´s lezen en toepassen
 • Onderhoudsmethoden toepassen met gebruik van onderhoudsmiddelen
 • Onderhoud uitvoeren
 • Visuele (vaktechnische) inspectie uitvoeren
 • Uitvoeren van metingen en beproevingen (vaststellen conditie)
 • Rapportage van onderhoud en inspectie

Vakkennis, werking van installaties en apparatuur

 • Schema- en tekeninglezen
 • Opbouw en werking installatie verklaren
 • Werking apparatuur en componenten verklaren
 • Inzicht in relevante technische (basis)begrippen
 • Spreken van de vaktaal
 • Meetapparatuur en gereedschappen toepassen

 

Wanneer
 • NNTB

 

Schrijf je in voor deze cursus